Araştırma

Mavi Işın Projesi

Mavi Işın Projesi Blue Beam Nedir?

Mavi Işın Projesi Nedir?

Mavi Işın Projesi, NASA’nın gizli ve ileri seviye bir programıdır ve projeksiyon teknolojisi ile ilgilenir. Bazıları bu programın, Hz. İsa’nın ikinci gelişini veya hatta uzaylı bir istilayı sahte bir şekilde değerlendirmek için kullanılabileceğine dair spekülasyonlarda bulunmaktadır.

Program hakkında en çok bilgiye sahip olan kişi ise Kanadalı gazeteci Serge Monast’tır. Monast’a göre, NASA’nın Mavi Işın Projesi “yeni bir dünya dini”nin uygulanacağı dört aşamaya sahiptir. Bu yeni din, Yeni Dünya Düzeni’nin kurulmasına yardımcı olacak ve programa göre bu bir zorunluluktur.

Makale Devam Ediyor
Blue Beam

Ancak bu iddiaların gerçekliği konusunda önemli şüpheler bulunmaktadır. NASA, Mavi Işın Projesi’nin gerçek amacının çevresel kontroller, silah sistemleri ve haberleşme teknolojileri gibi alanlarda araştırmalar yapmak olduğunu iddia etmektedir. Özellikle projeksiyon teknolojisinin, holografik görüntüler veya sanal gerçeklik deneyimleri için kullanıldığı belirtilmektedir.


Serge Monast’ın Mavi Işın Projesi İddiaları

Kanadalı bir gazeteci olan Serge Monast, NASA’nın Proje Mavi Işın’ın “yeni bir dünya dinini” uygulamak için dört adımının olduğunu iddia etmektedir. Bu yeni din, “Yeni Dünya Düzeni”ni kurmak için kullanılacak ve bu programa göre bu bir zorunluluktur. Yalnızca yeni bir dünya dininin yeni bir dünya düzeni yaratacağına inanmak pek mantıklı gelmese de, gelin bu dört adıma bir göz atalım.

Mavi Işın Projesinin Adımları

Birinci Adım: Mavi Işın Projesi, NASA tarafından gizli bir program olarak geliştirilmiştir ve dünyanın çeşitli yerlerinde deprem sahnelendirmesi ile başlar. Bu depremler sonucunda ortaya çıkan “yeni keşifler”, Dünya’nın tüm büyük dinlerinin temel doktrinlerinin “yanlış” olduğunu açıklayacak ve insanları inançlarının yanlış anlaşıldığı ve yanlış yorumlandığı düşüncesine inandırmak için kullanılacaktır.

Bu yanıltma, 2001: Uzay Yolu Macerası, Yıldız Savaşları filmleri, E.T. ve JURASSIC PARK gibi yapımlarla başlamıştır. Bu yapımlar, uzay “istilası” ve “koruma” konularını ele almaktadır. Amacı ise evrim teorisini desteklemektir.

Mavi Işın

İkinci Adım: Devasa bir uzay gösterisiyle ilgilidir. Dünyanın farklı bölgelerine 3D optik hologramlar ve sesler, farklı dini inançları olan insanlara uygun olarak farklı holografik görüntülerin lazer projeksiyonları gönderilecektir. Bu yeni “tanrı” görüntüsü tüm dillerde konuşacaktır.

Örneğin, Sovyetler (gerçek Ruslar), ileri bilgisayarları üretmiş ve bunları insan vücudunun anatomi ve biyolojisi, beynin anatomisi, kimyası ve elektriği üzerine yaptıkları çalışmalarla inceledikleri psikolojik verilerle programlamışlardır. Bu bilgisayarlar aynı zamanda dünyanın farklı dilleriyle beslenmiştir.

Üçüncü Adım: Telepatik elektronik iki yönlü iletişim söz konusudur. ELF (Çok Düşük Frekans), VLF (Çok Düşük Frekans) ve LF (Düşük Frekans) dalgaları, insanların beyinlerinin içinden geçerek herkesin kendi Tanrısı’nın kendi ruhundan konuştuğuna inanmasını sağlayacaktır.

Blue Beam

Bu dalgalar, uydudan beslenerek, insan hakkında çok sayıda veriyi depolayan bilgisayarların hafızasından gelir. Bu dalgalar daha sonra doğal düşünce süreçleriyle etkileşerek, “YAPAY KONUŞMA” adını verdiğimiz bir oluşumu oluşturacaktır.

Dördüncü Adım: Elektronik araçlar kullanarak evrensel doğaüstü olayların gerçekleştirilmesidir. Bu adımda üç farklı strateji bulunmaktadır:

İlki, her büyük şehirde bir uzaylı istilası yaşanacakmış gibi insanları inandırmaktır. Bu, her bir büyük ülkenin sahip olduğu nükleer yetenekleri kullanarak karşı saldırıda bulunmasını sağlayacaktır. Böylece, sahte saldırıdan sonra her bir ülkenin Birleşmiş Milletler önünde tam bir silahsızlanma durumuna girmesi hedeflenmektedir.

İkincisi, “Hristiyanları” büyük bir kurtuluş yaşandığına inandırmaktır. Bu, “iyi” bir uzaylı gücünün sözde “iyi” insanları şeytani bir saldırıdan kurtarmak için “oynanmış” ilahi bir müdahalesiyle gerçekleştirilecektir. Amacı, YENİ DÜNYA DÜZENİ’ne karşı önemli bir muhalefetten kurtulmaktır.

Üçüncü strateji ise elektronik ve doğaüstü güçlerin bir karışımını içermektedir. Bu dönemde kullanılan dalgalar (frekanslar), fiber optik kablolar, koaksiyel kablolar, elektrik ve telefon hatları aracılığıyla elektronik ekipmanlara ve cihazlara nüfuz etmek üzere tasarlanmıştır. Bu ekipmanlara önceden özel bir mikroçip yerleştirilecektir.

Bu adımın amacı, şeytani hayaletlerin, hayaletlerin ve cinlerin tüm dünyada ortaya çıkmasıdır. Böylece, tüm insanları intihar , öldürme ve kalıcı psikolojik bozuklukların sınırına sürüklemek için bir dalga yaratılacaktır.


Sonuç olarak mavi ışın projesi, gerçekliği hakkında kesin bir kanıt bulunmayan bir iddiadan öteye geçmemiş olsa da toplumların bu ve benzeri oyunlara karşı bilgilenmesi ve hazırlıklı olmasında fayda vardır. Bilinçlenmek ve uygun önlemleri almak her birimizin sorumluluğudur.

Yazar

Kaynak
Serge Monast Project Blue BeamWhat İs The Blue Beam ProjectSkeptic Project

Bir Yorum Yazın

Başa dön tuşu