AraştırmaDev YapılarGenel

Baraj Nedir? Ne İşe Yarar?

Barajlar, doğal veya yapay olarak oluşturulan su birikintileridir. Bu büyük yapılar, suyun biriktirilmesi ve depolanması amacıyla inşa edilir. Barajlar, akarsu vadilerinde oluşturulan engeller veya setlerdir. Bu setlerle suyun biriktirilmesi sağlanır ve sonrasında enerji üretimi, su temini, sulama, sel kontrolü ve su taşımacılığı gibi çeşitli amaçlara hizmet edebilir.

Baraj

Baraj Ne İşe Yarar?

Barajlar, çeşitli amaçlar için kullanılır. İşte barajların bazı önemli işlevleri:

 1. Enerji Üretimi: Barajlar, hidroelektrik santrallerinde kullanılarak elektrik enerjisi üretimine katkıda bulunur. Su, baraj rezervuarında biriktirilir ve ardından kontrol edilen bir şekilde akıtılarak türbinleri döndürür, bu da elektrik enerjisi üretimini sağlar.
 2. Su Temini: Barajlar, suyun biriktirilmesi ve depolanması yoluyla içme suyu ve endüstriyel su temini sağlar. Su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı için önemli bir rol oynarlar.
 3. Sulama: Tarım alanlarının sulanması, bitki yetiştirilmesi ve verimliliğinin artırılması için barajlar kullanılır. Rezervuarlardan elde edilen su, tarım arazilerine yönlendirilir ve bitkilerin düzenli ve yeterli sulama almasını sağlar.
 4. Sel Kontrolü: Barajlar, yüksek akış hızına ve ani sel tehlikesine karşı kontrol önlemleri olarak kullanılır. Yoğun yağış durumunda, barajlar suyu biriktirerek sel sularının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur ve sel riskini azaltır.
 5. Su Taşımacılığı: Barajlar, suyun taşınması ve su kaynaklarının farklı bölgeler arasında eşit dağıtılması için kullanılabilir. Büyük rezervuarlar, suyun kanallar veya borular aracılığıyla uzak bölgelere taşınmasına olanak tanır.
hidroelektrik santral kesiti
Baraja Kurulan Hidroelektrik Santral Yapısı

Türkiye’deki Önemli Barajlar

Türkiye, barajların yoğun olarak kullanıldığı bir ülkedir ve birçok önemli baraja sahiptir. İşte Türkiye’deki bazı önemli barajlar:

Makale Devam Ediyor
 1. Atatürk Barajı: Atatürk Barajı, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında, enerji ve sulama amaçlı bir barajdır. 
 2. Keban Barajı: Elazığ ilinin Keban ilçesinde, Fırat üzerinde, 1965-1975 yılları arasında inşa edilmiş olan elektrik enerjisi üretimi amaçlı barajdır.
 3. Oymapınar Barajı: Antalya’da bulunan Oymapınar Barajı,  Manavgat Nehri üzerinde elektrik enerjisi üretimi amacı ile 1977-1984 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.
 4. Hirfanlı Barajı: Kırşehir ilinde, Kırşehir ile Şereflikoçhisar arasında, Kızılırmak üzerinde 1953-1959 yılları arasında inşa edilmiş barajdır.
 5. Deriner Barajı: Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde, enerji üretmek amacıyla 1998 yılında inşasına başlanmış bir barajdır.
 6. Yusufeli Barajı: Artvin’in Yusufeli ilçesinde yer alan Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde Dünyanın en yüksek üçüncü, genel kategoride Dünyanın en yüksek yedinci barajı konumundadır.

Bu sadece birkaç örnektir ve Türkiye’de birçok önemli baraj daha bulunmaktadır.

Yusufeli Barajı

Barajın Doğaya Etkileri

Barajların çevreye ve doğal yaşama olan etkileri tartışmalıdır. İşte bazı yaygın etkiler:

 1. Ekosistem Değişiklikleri: Barajlar, su akışını kontrol ettiği için bu çevredeki ekosistemlere önemli etkiler yapar. Barajlar su altında kalan alanları boğarak, akarsuların doğal rejimini değiştirir ve bu durum ekosistemlerdeki canlı türlerinin yaşam alanlarını etkileyebilir.
 2. Habitat Kaybı: Barajların inşası, su altında kalan alanların habitat olarak kullanılmasını engelleyebilir ve bu durum bazı türlerin yaşamını etkileyebilir. Özellikle göç eden balıklar, sucul habitatı korumak için balık geçitleri veya balık merdivenleri gibi alternatif çözümlere ihtiyaç duyabilir.
 3. Ulaşılabilirlik Değişiklikleri: Barajlar, su akışının ve akarsu rejiminin değişmesine neden olarak, bazı bölgelerin su kaynaklarına erişimini etkileyebilir. Özellikle barajların su tahsisleri ve su kaynaklarının yönlendirilmesi politikaları, su kullanımını etkileyebilir ve bazı bölgelerde su kıtlığına neden olabilir.
 4. Su Kalitesi Değişiklikleri: Barajlar, su altında biriken tortuların yerleşmesine ve su kalitesinin değişmesine neden olabilir. Ayrıca barajlar, su kaynaklarını besleyen akarsuların suyunu yavaşlatır ve kendi rezervuarlarında biriktirirken, su kalitesiyle ilgili sorunlara neden olabilir.

Barajlarda Su Nasıl Birikir?

Barajlarda su birikimi, akarsuların yatağında bir set veya engel inşa edilerek gerçekleştirilir. Set, suyun akmasını durduran bir duvardır ve su bu ön engel ardında birikir. Biriken su, rezervuar adı verilen bir su birikintisi oluşturur. Rezervuar, suyun biriktirildiği alandır ve büyük miktarlarda suyu depolayabilir.

Su biriktirme işlemi, akarsudan gelen suyun kontrollü olarak baraj gövdesine veya geçitlere yönlendirilmesiyle gerçekleşir. Rezervuar, belirli bir kapasiteye göre doldurulur ve barajın işlevleri için kullanılan su miktarına bağlı olarak su seviyesi kontrol edilir.

Baraj Nasıl Yapılır?

Baraj inşası, karmaşık ve çok adımlı bir süreç gerektiren büyük bir mühendislik projedir. İşte genel olarak bir barajın nasıl yapıldığına dair birkaç adım:

 1. Planlama: Barajın inşa edileceği bölge detaylı olarak incelenir ve mühendislik analizleri yapılır. İklim, jeoloji, hidroloji gibi faktörler dikkate alınarak, barajın yerleşimi ve boyutları belirlenir. Çevresel etkiler, su kaynakları ve yerel toplumun ihtiyaçları da göz önünde bulundurulur.
 2. Tasarım: Barajın tasarımı, mühendisler tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamada, barajın gövde tipi (beton, kaya dolgu veya kompozit) belirlenir, rezervuar hacmi, su basıncı, deprem dayanıklılığı gibi faktörler değerlendirilir. Ayrıca barajın güvenlik sistemleri, tahliye yolları, su geçiş yapıları ve enerji üretimi için tesisler de planlanır.
 3. İnşaat: Baraj inşaatı, genellikle büyük bir mühendislik ekibi tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamada, barajın temelleri kazılır, gövde yapısı oluşturulur ve kontrol sistemleri inşa edilir. Beton veya kaya dolgu malzemeleri kullanılarak gövde tamamlanır. Şantiye altyapısı oluşturulur, malzeme taşıma ve inşaat ekipmanları kurulur.
 4. Rezervuar Dolumu: Baraj tamamlandıktan sonra, rezervuar hacmine su doldurma işlemi başlar. Bu süreç, kontrollü bir şekilde yapılır ve su seviyesinin yükselmesi düzenlenir. Farklı aşamalarda testler ve denetimler yapılır.
 5. İşletmeye Alma: Barajın tam olarak faaliyete geçmesi için, enerji üretimi, su temini ve diğer amaçların sağlanması için gerekli tesisler kurulur. Barajın güvenlik sistemleri ve kontrol mekanizmaları test edilir. İşletme süreciyle birlikte, barajın bakım, onarım ve güvenlik protokolleri düzenli olarak uygulanır.

Bu adımlar, genel bir rehber niteliğindedir ve her baraj projesi özgün ihtiyaçlara ve yerel şartlara göre özelleştirilir. Baraj inşası, uzman bir mühendislik ekibi tarafından yürütülmeli ve teknik standartlara uygunluğu sürekli olarak denetlenmelidir.

Barajın Tarihçesi

Baraj inşası, tarihin erken dönemlerine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. İlk barajların ne zaman ve kim tarafından inşa edildiği tam olarak bilinmemekle beraber, bu yapıların arkeolojik çalışmalar neticesinde Mezopotamya, Mısır ve Eski Roma gibi eski uygarlıklar tarafından yapıldığı düşünülmektedir.

Mezopotamya’da, Tigris ve Fırat nehirlerinin sulama için kontrol altına alındığı bir dizi baraj sisteminin inşa edildiği bilinmektedir. Bu tarihi barajlar, erken tarım topluluklarının su yönetimi ihtiyaçlarına cevap vermek için yapılmıştır.

Mezopotamya ve Mısır gibi antik uygarlıklar genellikle sulama ve su temini için baraj sistemleri kullanmışlardır. Bu sistemler, suyun akışını kontrol etmek ve tarım alanlarına su sağlamak için inşa edilmiştir.

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, su kaynaklarını yönetmek için daha gelişmiş barajlar inşa edilmiştir. Roma İmparatorluğu’nun su temini, kanalizasyon sistemleri ve tarımsal sulama için barajlar kullanılmıştır. Özellikle Roma İmparatorluğu’nun su temini için inşa edilen Aqueduct’ler, suyu uzak bölgelere taşımak için kullanılan büyük barajlar içermekteydi.

Baraj teknolojisi, Orta Çağ’da yaygın olarak kullanılmış ve Rönesans dönemine kadar gelişmiştir. Daha sonra Sanayi Devrimi ile birlikte baraj inşası ve hidroelektrik enerji üretimi daha da önem kazanmıştır. Bugün, barajlar dünya genelinde enerji üretimi, su temini, sulama, sel kontrolü ve su taşımacılığı gibi çeşitli amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, barajlar su kaynaklarının kontrol altında tutulması, enerji üretimi, su yönetimi, sel kontrolü ve turizm gibi birçok alanda önemli bir rol oynarlar. Sürdürülebilir bir gelecek için barajların doğru şekilde planlanması ve kullanılması büyük önem taşır.

Yazar

Kaynak
DSİWikiPediaHaber Kaynakları

Bir Yorum Yazın

Başa dön tuşu