EkonomiSosyolojiTürkiye

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik İlkesi Doğrultusunda Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamaları

Çorum Belediyesi Gıda Bankası ve Sosyal Destek Kartı Uygulaması

ÖZET

Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik, ekonomik açıdan dezavantajlı grupları desteklemek üzere geliştirilmiş olgulardır. Bu çalışmada Türkiye’de yerel yönetimlerin dar gelirli vatandaşların ekonomik yönden desteklenmeleri adına yapmış oldukları sosyal ve ekonomik destek uygulamaları ele alınacaktır. Bu çerçevede Çorum Belediyesince il genelinde yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği, bir süre uygulandıktan sonra değişikliğe gidilen Gıda Bankası politikası ile değişiklik sonrasındaki adıyla Sosyal Destek Kartı projesi incelenecektir. Değişikliğe neden olan etkenler ve yeni geliştirilen politika sosyal belediyecilik bağlamıyla incelenecek, yapılan görüşme ve literatür taramasıyla değerlendirilecektir. Öncelikle sosyal devlet ve sosyal belediyecilik olgusu ele alınacak, sonrasında politika değerlendirilmesi yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Gıda Bankası, Sosyal Destek Kartı, Koronavirüs Pandemisi, Belediye Bütçesi, Esnaf Marketi

ABSTRACT

Refah devleti ve sosyal belediyecilik, ekonomik olarak dezavantajlı grupları desteklemek için geliştirilmiş olgulardır. Bu çalışmada, düşük gelirli vatandaşları ekonomik olarak desteklemek amacıyla Türkiye’deki yerel yönetimlerin sosyal ve ekonomik destek uygulamaları ele alınacaktır. Bu bağlamda, Çorum Belediyesi tarafından düşük gelirli Çorumlular için uygulanan Gıda Bankası politikası incelenecektir. Ancak bu politika, uzun bir uygulama döneminden sonra bazı faktörler nedeniyle değiştirilmiştir. Bu nedenle, sosyal belediyecilik bağlamında, değişime neden olan faktörler göz önünde bulundurularak ve görüşme ve literatür taraması yardımıyla yeni belirlenen politika olan Sosyal Destek Kartı politikası incelenecektir. Öncelikle sosyal devlet ve sosyal belediyecilik olgusu tarihsel bir perspektiften ele alınacak, ardından Çorum Belediyesi’nin bahsi geçen politikaları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Bankası, Sosyal Destek Kartı, Koronavirüs Pandemisi, Belediye Bütçesi, Esnaf Pazarı

Makale Devam Ediyor
sosyal_belediyecilik_seyfullah_demir

Bir Yorum Yazın

Başa dön tuşu