Devlet Kurumu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

AFAD'ın Kuruluşu ve Tarihi Gelişimi

AFAD’ın Kuruluşu ve Tarihi Gelişimi

AFAD, Türkiye’de faaliyet gösteren bir devlet kuruluşudur. AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kısaltmasıdır. Bu kurum, ülkemizde afet ve acil durumlarla mücadele etmek, halkın güvenliğini sağlamak ve afet sonrası iyileşme sürecine destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD, 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun’un 17 Haziran 2009’da Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Bu kurum, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacı, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında gerekli müdahalelerin yapılması ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetimi ve koordinasyonunu sağlamaktır. AFAD’ın temel görevi, ülkenin acil durumlarla başa çıkmak ve toplumun güvenliğini sağlamaktır. Bu doğrultuda, AFAD, afetlere karşı halkın bilincini artırmak ve etkin önlemler alarak riskleri azaltmak için çalışmaktadır.

İlginizi Çekebilir
Makale Devam Ediyor

AFAD, afet risklerini azaltma, müdahale ve iyileştirme konularında çalışmalar yaparak, toplumun daha güvenli bir geleceğe sahip olmasını hedeflemektedir. Kurum, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyon sağlayarak, afetlerin etkilerini en aza indirmeyi ve afet sonrası normal hayata dönüş sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır.

AFAD, Türkiye’nin afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak ve toplumun afetler konusunda bilinçlenmesine yardımcı olmak için çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projeler arasında afet planlaması, afet eğitimleri, acil durum tatbikatları ve afet sonrası iyileşme çalışmaları yer almaktadır.

AFAD, afetlerin etkilerini en aza indirme ve halkın güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Yönetim ve Geçmişten Günümüze Yöneticiler

AFAD’ın yönetimi, başkanlık sistemiyle yürütülmektedir. AFAD Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve başkanlık görevini yürütür. Başkan, AFAD’ın stratejik planlarını ve politikalarını belirler ve kurumun faaliyetlerini yönetir.

AFAD’ın kuruluşundan bu yana çeşitli başkanlar görev yapmıştır. Bunlar arasında:

 • Mehmet Ersoy (2 Ocak 2010 – 9 Mart 2011)
 • İbrahim Ejder Kaya (vekil) (10 Mart 2011 – 2 Ocak 2012)
 • Dr. Fuat Oktay (2 Ocak 2012 – 18 Haziran 2016)
 • Mehmet Halis Bilden (vekil) (29 Haziran 2016 – 5 Ağustos 2017)
 • Dr. Mehmet Güllüoğlu (5 Ağustos 2017 – Şubat 2021)
 • Hamza Taşdelen (vekil) (Şubat 2021 – 15 Eylül 2021)
 • Yunus Sezer (15 Eylül 2021 – günümüz)

Yunus Sezer, 15 Eylül 2021 tarihinden bu yana AFAD başkanlığı görevini yürütmektedir.

Görev ve Yetki Alanı

AFAD’ın görev ve yetki alanı, afet ve acil durum yönetimiyle ilgilidir. Aşağıda AFAD’ın temel görevleri ve yetki alanı özetlenmiştir:

 1. Afet ve acil durum planlarını hazırlamak ve uygulamak.
 2. Afet risklerini değerlendirmek, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak ve önleme çalışmalarını koordine etmek.
 3. Afet ve acil durumlarda müdahale ekiplerini oluşturmak, koordine etmek ve yönetmek.
 4. Afetlerin etkilerini azaltmak için arama kurtarma, yardım ve barınma faaliyetleri yürütmek.
 5. Afet sonrası iyileştirme çalışmalarını planlamak ve yönetmek.
 6. Ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmak ve afet yönetimi alanında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak.

AFAD, Türkiye’nin afetlere hazırlık düzeyini artırmak, afetlerin etkilerini azaltmak ve afet sonrası iyileştirme süreçlerini yönetmek gibi önemli bir role sahiptir. Kurum, halkın güvenliği ve refahı için afetlere karşı koruma ve yardım sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

AFAD’ın başkanları, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Başkanlar, AFAD’ın genel müdürüdür ve AFAD’ın tüm faaliyetlerinden sorumludur.

AFAD, farklı alanlarda faaliyet gösteren bir kurum olarak çeşitli akreditasyonlar almış ve uzmanlaşmıştır. Aşağıda AFAD’ın akreditasyon alanları ve uzmanlık alanlarına yönelik genel bilgiler verilmiştir:

 1. Arama ve Kurtarma: AFAD, arama ve kurtarma faaliyetlerinde uzmanlaşmış bir kurumdur. Deprem, sel, heyelan gibi afetlerde enkaz altında kalan veya kaybolan kişilerin bulunması ve kurtarılması için ekipler oluşturur ve koordine eder. Bu alanda ekiplerin yetkinlikleri ve ekipmanlarının uluslararası standartlara uygunluğu için akreditasyonlar alır.
 2. Afet ve Acil Durum Eğitimleri: AFAD, afet ve acil durum yönetimi konusunda eğitimler düzenleyen bir kurumdur. Hem AFAD personeline hem de diğer kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim programları oluşturur. Bu eğitimler, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerindeki en iyi uygulamaları içerir.
 3. Sağlık ve Halk Sağlığı: AFAD, afetlerin sağlık sistemi üzerindeki etkilerini yönetmek ve halk sağlığını korumak için çalışır. Acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, hastane ve sağlık merkezlerinin afetlere hazırlığı, sağlık personelinin eğitimi gibi konularda uzmanlaşmıştır.
 4. Acil Durum Haberleşmesi: AFAD, afet ve acil durum haberleşmesi konusunda uzmanlaşmış bir kurumdur. Haberleşme sistemlerinin afetlerde kesintisiz çalışmasını sağlamak, acil durum haberleşme planlarını oluşturmak ve uygulamak için çalışır. Bu alanda gereken akreditasyonları almıştır.
 5. Kamp Koordinasyonu ve Barınma Alanları Yönetimi: AFAD, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve kamp koordinasyonunu sağlamak amacıyla çalışır. Geçici barınma alanlarının yönetimi, barınma tesislerinin kurulması, temizlik, güvenlik gibi konularda uzmanlaşmıştır.
 6. Ulaştırma: AFAD, afetlerde ulaşımın sağlanması ve lojistik operasyonların yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Acil durumda hava, kara ve deniz yollarının kullanımını planlar, yönetir ve koordine eder. Ulaşım araçlarının afet bölgelerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.
 7. Beslenme ve Gıda Güvenliği: AFAD, afet bölgelerinde beslenme ve gıda güvenliği konularında faaliyet gösterir. Acil durumda gıda yardımı sağlar, gıda depolama ve dağıtım süreçlerini planlar ve denetler. Gıda güvenliği ve hijyen standartlarının korunmasını sağlar.
 8. Psikososyal Destek: AFAD, afetlerin etkilediği insanların psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. Kriz müdahale ekipleri oluşturur ve psikososyal destek hizmetlerini koordine eder. Bu alanda uzmanlaşmış ekiplerin eğitimi ve akreditasyonu önemlidir.
 9. Enerji: AFAD, afetlerde enerji yönetimi ve güç kaynaklarının sağlanması konusunda uzmanlaşmıştır. Elektrik kesintilerine karşı hazırlık, enerji ihtiyaçlarının tespiti ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda çalışır.
 10. Güvenlik ve Trafik: AFAD, afet bölgelerinde güvenlik ve trafik yönetimi konusunda faaliyet gösterir. Olay yerlerinin güvenliği, trafik düzenlemeleri, güvenlik önlemleri gibi konulara odaklanır ve bu alanda gereken akreditasyonları alır.
 11. Teknik Destek: AFAD, afetlerde teknik destek sağlama konusunda uzmanlaşmış bir kurumdur. Yıkılan yapıların değerlendirilmesi, hasar tespiti, teknik incelemeler ve raporlamalar gibi konularda teknik uzmanlara sahiptir.

Bu akreditasyon alanları, AFAD’ın farklı disiplinlerdeki uzmanlığını ve çeşitli afet ve acil durum senaryolarına yönelik hazırlıklarını yansıtmaktadır. AFAD, bu alanlarda sürekli olarak güncel kalmak ve en iyi uygulamaları takip etmek için çalışmaktadır.

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM), AFAD’a bağlı olarak faaliyet gösteren bir eğitim kurumudur. AFADEM, afet ve acil durum yönetimi konusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmektedir. Aşağıda AFADEM tarafından sunulan bazı eğitim programlarına örnekler verilmiştir:

 1. Afet Farkındalık Eğitimi: Bu eğitim programı, katılımcıların afetlerin neden olduğu riskleri ve afetlere karşı hazırlık önlemlerini anlamalarını sağlar. Afetlerin etkileri, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verir.
 2. Yangın Farkındalık Eğitimi: Bu eğitim programı, katılımcıları yangınların oluşum nedenlerini, yangın güvenliği önlemlerini ve yangınla mücadele yöntemlerini öğretir. Yangın önleme, kaçış planları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı gibi konuları kapsar.
 3. Söndürme Ekipleri Eğitimi: Bu eğitim programı, afet ve acil durumda görev alacak söndürme ekiplerini yetiştirmeyi amaçlar. Katılımcılara yangın söndürme teknikleri, ekip çalışması, risk değerlendirmesi ve yangın güvenliği konularında bilgi verilir.
 4. Sivil Savunma Temel Eğitimi: Bu eğitim programı, katılımcıların sivil savunma kavramını anlamalarını sağlar. Sivil savunmanın temel prensipleri, sığınak kullanımı, acil durum planlaması ve afetlere karşı hazırlık konularında eğitim verilir.

AFADEM, bu gibi eğitimlerle toplumun afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak, afetlere hazırlık düzeyini artırmak ve afetlerde etkin müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi hedefler. Eğitimler, AFAD’ın misyonuna uygun olarak afetlerin etkilerini azaltma ve toplumun güvenliğini sağlama amacını destekler.

Yazar


Kaynak
AFADWikipediHaber Kaynakları

Bir Yorum Yazın

Başa dön tuşu