Devlet Kurumu

İl Bank

Türkiye'nin Yerel Yönetimlerine Destek Veren Kurum

İl Bank, eski adıyla İller Bankası, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra şehirlerin imarı ve kalkınması için Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1933’te Belediyeler Bankası olarak kuruldu. 1945’te İl Özel İdareleri ve köyleri de kapsayacak şekilde İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne dönüştürüldü. 2011 yılında İller Bankası A.Ş. adını aldı. Özel hukuk hükümlerine tabi, özel bütçeli bir Anonim Şirkettir ve kalkınma ve yatırım alanında faaliyet gösterir.

İl Bank’ın Tarihçesi ve Hizmetleri

1933 yılında “Belediyeler Bankası” olarak kurulan İller Bankası, 1945 yılında yeniden yapılandırıldı ve “İller Bankası” adını aldı. Bu yeniden yapılanma ile bankanın hizmet yelpazesi genişletildi.

1933 yılında “Belediyeler Bankası” olarak kurulan İller Bankası eski binası

2011 yılında anonim şirkete dönüştürülen İl Bank’ın sermayesi zaman içinde 15 milyon TL’den 30 milyar TL’ye çıkarıldı. Banka, belediyelere, il özel idarelerine ve köylere hizmet veren Türkiye genelinde 19 şubeye sahiptir.

İlginizi Çekebilir
Makale Devam Ediyor

İl Bank’ın hizmetleri arasında şunlar yer almaktadır:

* Belediyelere ve diğer yerel yönetimlere finansman sağlamak
* Altyapı projelerine destek vermek
* Kentsel dönüşüm projelerine finansman sağlamak
* Sosyal hizmetler ve eğitim projelerine destek vermek
* Yerel yönetimlerin kapasite geliştirmelerine yardımcı olmak

2022 yılında İl Bank’ın sermayesi 45 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Bu artış, bankanın yerel yönetimlere daha fazla destek sağlamasına ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmasına olanak tanıyacaktır.

Fonksiyonlar ve Görevler

İl Bank, yerel yönetimlere aşağıdaki fonksiyonları ve görevleri yerine getirmektedir:

 • Finansman Temin Etmek,
 • Proje Geliştirmek,
 • Danışmanlık ve Teknik Hizmet Vermek
 • Proje Yürütmek,
 • Yerel yönetimlere Genel Bütçeden ayrılan payların dağıtımlarını yapmak,
 • Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak,
 • Bakanlık Tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile yapım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlamak,
 • Her türlü taşıt, menkul ve gayrimenkul malları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer ortaklıkları tesis etmek,
 • Kendi kaynakları dışında finansman temin edilmek ve Bankacılık Kanununa aykırı olmamak kaydı ile çalışma alanı kapsamında yurtdışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Projelerin uygulanması için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık etmek,
 • Ortak idarelere dönük her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Önemi ve Etkisi

İl Bank, Türkiye’nin yerel yönetimlerinin gelişimi ve etkinliği için hayati önem taşımaktadır. Bankanın sağladığı finansman ve teknik destek, yerel yönetimlerin altyapı, eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetleri iyileştirmelerine olanak tanır.

İl Bank’ın etkisi, ülke çapındaki sayısız projede görülebilir. Örneğin, banka İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne metro hatlarının inşası için finansman sağlamıştır ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konut projeleri için teknik destek vermiştir.

Yönetim ve Yapı

İl Bank Anonim Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı bir anonim şirkettir.

Genel Kurul
İl Bank Genel Kurulu, çeşitli kurum ve kuruluşlardan seçilen 104 temsilciden oluşmaktadır. Bu temsilciler şunlardır:

* İl Özel İdareleri: İl genel meclisi üyeleri arasından seçilen 20 kişi
* Belediyeler: Her il için seçilen birer belediye başkanı
* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Bir temsilci
* Maliye Bakanlığı: Bir temsilci
* Hazine Müsteşarlığı: Bir temsilci

Yönetim Kurulu
İl Bank Yönetim Kurulu, şu üyelerden oluşur:
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen 4 üye
* İl Özel İdareleri ve Belediyelerinden Banka Genel Kurulu tarafından seçilen 2 üye
* Banka Genel Müdürü
Bu üyelerle birlikte Yönetim Kurulu toplam 7 kişiden meydana gelir.

Denetim Kurulu
İl Bank Yönetim Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atanan iki üye ve Maliye Bakanlığı tarafından atanan bir üye olmak üzere üç üyeden oluşur.

Genel Müdürlük
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın önerisi üzerine, İl Bank Genel Müdürü Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 13 Ocak 2017’de Yusuf Büyük, İl Bank A.Ş.’nin Genel Müdürlüğüne asaleten atandı ve bu görevi halen yürütmektedir.

Sonuç

İl Bank, Türkiye’nin yerel yönetimlerine finansal ve teknik destek sağlayan hayati bir kurumdur. Bankanın çalışmaları, ülkenin kalkınmasında ve yerel hizmetlerin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İl Bank’ın desteği sayesinde yerel yönetimler, vatandaşlarına daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için gerekli kaynak ve uzmanlığa sahip olmaktadır.

Kaynaklar

* İl Bank Resmi Web Sitesi: https://www.ilbank.gov.tr/
* Wikipedia: İller Bankası: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ller_Bankas%C4%B1
* T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: https://csb.gov.tr/
* Türkiye Belediyeler Birliği: https://www.tbb.gov.tr/


Bir Yorum Yazın

Başa dön tuşu