Yakın Tarih

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kurulması

3 Mart 1924’te hilâfet kaldırıldı ve yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Şeriye ve Evkaf Vekâleti yerini Diyanet İşleri Başkanlığına bıraktı.

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 429 sayılı kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde önemli bir adımdır.

İlk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi

Bu kanun, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin değişim, dönüşüm ve ilerlemesinde etkili olmuş ve yasal düzenlemesini sağlamış olan İnkılâp Kanunları olarak bilinir. İşte bu kanunların bazıları:

Makale Devam Ediyor
  • 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu: Eğitimde birlik ilkesini yaşama geçiren bu kanun, milli eğitim ve eğitimde birlik tesisi edilmesini sağlamıştır.
  • 429 sayılı Şeriyye ve Evkaf Vekaletleri Kanunu: Bu kanunla Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı ile Harp Bakanlığı kaldırılmış ve yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur.
  • 431 sayılı Kanunla Halifelik kaldırılmıştır: Bu kanunla günümüz laik rejimi açıkça deklare edilmiştir.
  • Bu kanunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının temel taşlarını oluşturmuş ve ülkemizin modernleşme sürecine katkıda bulunmuştur

Yazar

Bir Yorum Yazın

Başa dön tuşu