Tarih

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853 – 30 Mart 1856 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaş, Avrupalı devletlerin de katılımıyla büyüyerek Rusya’nın Avrupa’da genişlemesini engellemek için verilen bir mücadeleye dönüşmüştür.

Savaşın Nedenleri

Kırım Savaşı’nın temel nedeni, Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin zayıflığını fırsat bilerek bu devleti parçalamak ve Karadeniz’in kontrolünü ele geçirmek istemesiydi. Rusya’nın bu amacını gerçekleştirmek için kullandığı bahane ise, Osmanlı Devleti’nin bünyesinde yaşayan Ortodoksların haklarının korunmasıydı.

Rusya, Osmanlı Devleti’nde bulunan kutsal yerlerin yönetiminde söz sahibi olmak ve bu yerlerdeki Ortodokslara ayrıcalıklar sağlamak istiyordu. Osmanlı Devleti ise, bu istekleri kabul etmedi ve Rusya ile diplomatik görüşmelere başladı. Ancak, bu görüşmelerden bir sonuç alınamadı ve Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

Savaşın Başlaması ve Gelişmesi

Savaş, Rusya’nın 22 Haziran 1853’te Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesiyle başladı. Bu işgal, Avrupalı devletleri endişelendirdi ve Birleşik Krallık ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girme kararı aldı.

Sivastopol Kuşatması

Müttefik devletler, Kırım’da bir cephe açarak Rusya’yı barışa zorlamaya karar verdiler. 20 Eylül 1854’te müttefik kuvvetler Kırım’a çıktılar ve Sivastopol şehrini kuşattılar.

Kırım Savaşı’nın en önemli olaylarından biri, Kırım Yarımadası’nda yer alan Sevastopol şehrinin kuşatılmasıdır. Bu kuşatma, müttefik güçlerin (Osmanlılar, Fransızlar ve Britanyalılar) Sevastopol’u ele geçirme girişimidir ve savaşın en kanlı ve çetin çatışmalarından biri olarak bilinir. Sonunda, Sevastopol 1855 yılında müttefik güçler tarafından ele geçirildi.

Savaş, Kafkas cephesinde de devam etti. Ruslar, Kars ve Erzurum’u ele geçirdiler. Ancak, Avusturya’nın Rusya’ya baskı yapması üzerine Ruslar bu şehirlerden çekilmek zorunda kaldılar.

Paris Antlaşması

Savaşın sonucunda 30 Mart 1856 tarihinde Paris Antlaşması imzalandı ve bu antlaşma ile Kırım Savaşı sona erdi. Antlaşma, Rus İmparatorluğu’nun Karadeniz’deki savaş gemilerini kullanmamayı kabul etmesini, Karadeniz’de nötr bölgelerin oluşturulmasını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunmasını içeriyordu.

Kırım Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasındaki güç dengesini etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Avrupa’daki diğer büyük güçlerin müdahalesiyle sonuçlanmasıyla uluslararası bir boyut kazandı.


Savaşın Sonuçları

  1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Zayıflığı: Kırım Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri gücünün zayıflığını ve modernizasyon ihtiyacını bir kez daha ortaya çıkardı. Osmanlılar, savaşın sonunda birçok toprak kaybına uğradılar ve imparatorluk içindeki reform hareketleri hız kazandı. Bu süreç, Tanzimat Dönemi olarak bilinir ve Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme çabalarının başlangıcını işaret eder.
  2. Rus İmparatorluğu’nun Karadeniz’deki Sınırlamaları: Paris Antlaşması ile Rus İmparatorluğu, Karadeniz’de savaş gemilerini kullanmama ve Karadeniz’deki Osmanlı topraklarına yönelik askeri tehditlerde bulunmama taahhüdünde bulundu. Bu, Rusya’nın Karadeniz’deki askeri genişlemesini sınırlayan bir sonuçtu.
  3. Eflak ve Boğdan’a muhtariyet verildi ve muhtariyet devletlerin ortak garantisi altına alındı. Her iki eyaletin de birer meclisi olacağı ve hiçbir devlet Eflak ve Boğdan’ın iç işlerine karışmayacağı garantisi verildi.
  4. Avrupa Diplomasisinde Değişiklik: Kırım Savaşı, Avrupa devletleri arasındaki denge politikalarını etkiledi. Bu savaş, uluslararası sistemde denge siyasetinin bir örneği olarak kabul edilir ve büyük güçler arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirdi.
  5. Hemşirelik ve Tıbbi İlerlemeler: Kırım Savaşı, tıbbi bakımın ve hemşirelik hizmetlerinin modernleşmesine katkıda bulundu. Florence Nightingale gibi hemşireler, savaş alanlarında tıbbi bakımı örgütledi ve bu, modern hemşirelik pratiğinin temellerini attı.
  6. Osmanlı İmparatorluğu’nun Dış Yardımı: Kırım Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun dış yardım almış olmasının bir örneğidir. Fransa ve Birleşik Krallık gibi Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’na askeri ve mali destek sağladılar. Bu, Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politikasını etkiledi ve batılı devletlerle daha fazla ilişki kurmalarına yol açtı.

Ek bilgiler

  • Kırım Savaşı, Avrupa’da modern savaşın ilk örneklerinden biridir. Savaşta, topçu, piyade ve süvari birliklerinin yanı sıra, demiryolu, telgraf ve buharlı gemi gibi yeni teknolojiler de kullanıldı.
  • Savaş, gazetecilerin ve fotoğrafçıların da savaş alanlarına gitmesine izin verilen ilk savaşlardan biridir. Bu sayede, savaşın gerçekleri daha geniş kitlelere ulaşmıştır.
  • Kırım Savaşı, modern tıbbın gelişimine de önemli katkılar sağlamıştır. Savaş sırasında, yaralıların tedavisi için yeni yöntemler geliştirilmiştir.

Özet

Kırım Savaşı, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak ve Karadeniz’in kontrolünü ele geçirmek istemesi sonucu başlayan bir savaştır. Savaş, Avrupa devletlerinin de katılımıyla büyümüş ve Rusya’nın Avrupa’da yayılmasını engelleme mücadelesine dönüşmüştür. Savaş sonucunda Rusya yenildi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü sağlandı. Ancak savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki gücünü önemli ölçüde zayıflatmış ve ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine yol açmıştır.

Yazar Hakkında

_________________________________________

Bir Yorum Yazın

İlginizi Çekebilir

Başa dön tuşu