TarihSavaş

Mohaç Meydan Muharebesi

Bu Makaleyi Dinleyebilirsiniz.

Mohaç Muharebesi, 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da elde ettiği en önemli zaferlerden biridir ve Osmanlı tarihindeki dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir.

Mohaç Muharebesi, Osmanlı Padişahı I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)’ın komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar Kralı II. Lajos (Louis) liderliğindeki Macar ordusu arasında gerçekleşti. Osmanlı ordusu, muharebenin sonunda büyük bir zafer elde ederek Macaristan’ın büyük bir bölümünü ele geçirdi.

Mohaç Muharebesi Sebebi

Osmanlı Devleti, 1353 yılından itibaren Balkanlar’da genişlemeye başlamıştı. Macaristan, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki en büyük engellerinden biriydi. Macaristan’ın Habsburglar ile yakınlaşması, Osmanlı Devleti’ni tehdit ediyordu. Bu nedenle, Osmanlı Devleti, Macaristan’ı topraklarına katmak için savaş kararı aldı.

İlginizi Çekebilir

Mohaç Muharebesi Hazırlıkları

Kanuni Sultan Süleyman, 60.000 kişilik ordu ve 300 top ile sefere çıktı. Macaristan topraklarına giren Osmanlı Ordusu, hiçbir direnişle karşılaşmadan Petervaradin, Ujlak, Eszek kalelerini fethetti.

Savaş

Mohaç Muharebesi için iki taraf da Mohaç Ovası’nda üç saf halinde düzen aldı. Macar ordusunun sağ kanadı, Osmanlı ordusunun sol kanadının üzerine saldırdı. Bu saldırı, Osmanlı ordusunun geri çekilmesiyle sonuçlandı. Macar zırhlı süvarileri, Osmanlı topçularının etkili menziline girdi. Osmanlı topçuları, Macar süvarilerine ağır kayıplar verdirdi.

Mohaç Muharebesi

Osmanlı ordusunun merkezi ve yeniçerilerinin açtığı yoğun ateş karşısında, Macar ordusu bozguna uğradı. Macar Kralı II. Lajos, savaşta öldü.

Sonuçlar

Mohaç Muharebesi’nin sonucunda, Osmanlı Devleti, Macaristan üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırdı ve Macaristan’ın parçalanmasına neden oldu. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da genişlemesinin önemli bir adımı olmuştur.

Ancak, Mohaç Muharebesi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Avusturya Arşidüklüğü’nün rekabetini de tetiklemiştir. Muharebenin sonucunda Macaristan’ın yıkılması, Osmanlı-Avusturya savaşlarına yol açmış ve iki güç arasındaki mücadele ve çatışmalar bir süre daha devam etmiştir.

Mohaç Muharebesi, tarihsel ve askeri açıdan önemli bir olay olmasının yanı sıra, siyasi ve kültürel etkileriyle de dikkat çekmektedir. Bu muharebe, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığını pekiştiren ve Avrupa’nın siyasi dengelerini değiştiren bir olay olarak kabul edilir.

Yazar Hakkında

_________________________________________

Bir Yorum Yazın

İlginizi Çekebilir

Bunlara da Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu